Engelse werkwoorden

Met welke taal vertoont het Engels opmerkelijke grammaticale gelijkenissen?

Natuurlijk lijkt het Engels op zijn Germaanse familieleden, waaronder het Nederlands. Maar het is merkbaar beïnvloed door zijn Keltische buurtaal, het Welsh.

Dat blijkt vooral in de werkwoordsvervoegingen. Het Engels vormt vragen en ontkenningen met het hulpwerkwoord to do: ‘Do you come? No, I don’t come.’ Andere Germaanse talen doen dit niet, het Welsh wel. Verder drukt het Engels actuele bezigheden niet uit met een eenvoudige tegenwoordige tijd (‘I sing’), zoals andere Germaanse talen veelal doen, maar altijd met een samengestelde vorm: ‘I am singing’, vroeger ‘I am on singing’. Ook dit lijkt sterk op de Welshe manier van zeggen.

Vreemd genoeg heeft het Engels vrijwel geen wóórden uit het Welsh overgenomen. Combe voor ‘dal’ en tor voor ‘rots’ zijn zowat de enige.

Aan dit stukje op de Taalkalender had ik moeten toevoegen dat ik dit beweer op gezag van de Amerikaanse taalkundige John McWhorter, én dat zijn theorie omstreden is. Ik vind weliswaar dat hij sterke argumenten heeft, en de afwijzing waarop de theorie bij veel andere taalkundigen stuit zal gedeeltelijk met conservatisme te maken hebben. Anderzijds kan ik een deel van zijn beweringen niet controleren, dus op die punten zouden zijn argumenten zwakker kunnen zijn dan ze lijken. Kortom: een bronvermelding was wel op zijn plaats geweest. Bij dezen.

Advertenties

Talen in Wales

Het Welsh National Museum (oftewel Amgueddfa Cymru) heeft een aardige webpagina over de taalgeschiedenis van Wales. Die gaat dus niet alleen over het Welsh, al komt dat zeker ook aan bod – je kunt zelfs allerlei Welshe dialecten beluisteren. Maar ook het Engels, het Anglo-Normandisch van de eerste eeuwen na 1066 en de tegenwoordige migrantentalen komen aan bod.

Welsh

Een aflevering van de Welshe soap Pobol y cwm ‘Mensen van het dal’, die loopt sinds 1974 (!). Ik weet niet of het woord pobol uit het Engels komt; ik weet wel dat het Engelse woord coomb voor ‘dal’ afgeleid is van het Welshe cwm. In Taaltoerisme lees je de verbijsterende geheimen van dit woord (en daarmee zeg ik echt niks te veel).