Servo-Kroatisch (Serbo-Croatian)

De inhoud mag dan Servisch-nationalistisch zijn (of niet – zie eerste reactie hieronder), de taal die Slobodan Milošević hier spreekt is toch echt Servo-Kroatisch. Zeker op dat moment verschilde die weinig van Kroatisch (en Bosnisch, laat staan Montenegrijns). De verschillen zijn nu, twintig jaar later, wel groter, maar de onderlinge verstaanbaarheid is niet kleiner dan die van Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands.