Meer dan Ferrari alleen

Hoofdstuk 15 van Taaltoerisme, over het Pools, bevat een flinke lijst van Europese achternamen die allemaal ‘smid’ betekenen. Twee daarvan zijn Schmidt en Ferrari. Op 15 april is op de website van de Deutsche Gesellschaft für Namenforschung een Duitstalig artikel over deze naam verschenen, en dan vooral over Ferrari en andere Italiaanse varianten van ‘Smid’.

Advertenties