Nuttig Samisch

logoIn Taaltoerisme gaat het hoofdstuk over de Samische talen, gesproken in het uiterste noorden van het Europese vasteland, over hun vele woorden voor ‘sneeuw’. Dat uitgebreide vocabulaire is geen hoax, rondzingend op internet, maar een feit, bevestigd door gespecialiseerde taalkundigen, van wie ik er in mijn boek ook een citeer (en in deze blogpost nog een).

Nu zou je gemakkelijk kunnen denken (het lukte mij in ieder geval prima) dat dat nou echt zo’n weetje is waar niemand ooit iets aan heeft, behalve misschien in Noord-Europa of op een feestje van taalkundige vakidioten. Mijn verrassing was dan ook groot toen ik las dat wetenschappers die klimaatverandering bestuderen, juist wel baat hebben bij al die sneeuwwoorden.

Het volledige artikel (750 woorden, in het Engels), staat hier.

Taaltoerisme in het Engels (2)

profilelogoHèhè, ik mag het nu eindelijk bekend maken: Taaltoerisme zal in Groot-Brittannië worden uitgegeven door Profile Books.

Is dat wat, Profile? Ja, dat is wat. Ze hebben de laatste jaren werk uitgegeven van Alain de Botton, Joris Luyendijk en, op taalgebied, David Crystal en Daniel Everett, onder veel meer. Ook de in taalkundige kring enigszins beruchte bestseller Eats, shoots & leaves van Lynne Truss is, alweer wat langer geleden, bij hen verschenen. Verder publiceren ze de boeken van The Economist en New Scientist.

Ik had zelf bedacht mijn boek voor de Britse markt om te werken tot What Europeans speak (so you won’t understand)maar die vlieger gaat niet op. Eigenlijk gaat het juist weer meer lijken op Taaltoerisme, zij het onder een andere titel. Die luidt nu voorlopig:

Lingo
Why the Spanish speak so fast, the Dutch are gender-benders and it’s hard to add up in Breton – A language-spotter’s guide to Europe

In (mijn) Nederlandse oren is Lingo een rare naam, die allereerst of eigenlijk uitsluitend aan een taalspelletje op tv doet denken. Maar voor Engelstaligen is het een wat popi synoniem voor language, zoals popi bij ons een popi synoniem voor ‘populair’ is. Een populair boek over taal, dat wil ik wel op mijn geweten heb. Maar een popi boek…?

Taaltoerisme in het Engels

Het gaat door! Taaltoerisme komt uit in Engelse vertaling. Er wordt nog onderhandeld over de details, dus ik noem nog even geen namen, maar er ligt een serieus bod van een gerenommeerde uitgeverij. Op de London Book Fair in april willen ze de Britse boekenbranche met het nieuws verblijden.
(lees verder onder foto)
london_book_fair_2010_jo

Het plan is om het origineel niet alleen te vertalen, maar ook dusdanig te bewerken, in nauw overleg met mij overigens, dat het meer kans op succes maakt. Ik ben dat van Nederlandse uitgevers niet gewend en heb even aan de gedachte moeten wennen. Maar het betekent
a. dat ze in het boek willen investeren, en
b. dat ik kan meekijken hoe professionals van een (in hun ogen) veelbelovend boek een (naar hun verwachting) goed lopend boek maken. Dat lijkt me erg leerzaam.

In oktober moet het in de winkel liggen. Met Kerst moet het een bestseller zijn. ; )

En in de tussentijd kun jij het Nederlandse boek natuurlijk gewoon nog steeds kopen! Klik maar hierboven op Bestellen.

Zullen we een boek maken, jij en ik?

Russisch en Armeens

Bordje in het Russisch en Armeens

Goed nieuws voor degenen die Taaltoerisme met plezier hebben gelezen: er komt een vervolg. Niet echt een deel 2, maar toch wel een soort van zusje of broertje.

En nog beter nieuws: je kunt ‘meereizen’, nu meteen al. Er staan zes arrangementen tot je beschikking, variërend van een low-budgetvariant tot een luxueus pakket met alles erop en eraan. Open deze pdf voor een overzichtje: Elders_praat_anders.

Als deelnemer – ik hou de toeristische beeldspraak er maar even in – ontvang je de komende tijd alle hoofdstukken nog voor het boek verschijnt én kun je daarop reageren. Dus: suggesties doen, vragen stellen, fouten corrigeren, kritiek of complimenten geven, enzovoort. (Je mag natuurlijk ook gewoon achteroverleunen.) Als reisleider blijf ik eindverantwoordelijk en zal ik het niet altijd iedereen naar de zin kunnen maken. Maar een goede sfeer in de groep is me wel wat waard!

Nog even over het boek zelf. Ik vertrek vanuit dezelfde nieuwsgierigheid die ook aan Taaltoerisme ten grondslag lag, ik zal de bijzondere uitstapjes weer niet schuwen en ik hoop het allemaal zo helder mogelijk toe te lichten. Wat we onderweg precies aantreffen, weet ik natuurlijk nog niet, maar er zal vast wel weer allerlei historisch, politieks, maatschappelijks, etymologisch, grammaticaals en fonologisch voorbijkomen. Wens me maar geen goede reis – stap liever in!

Eén jaar later

TT2edrukTaaltoerisme, mijn boek over Europese talen, is een mislukking. En Taaltoerisme is een groot succes. Het is allebei waar – het een wat meer dan het ander. 

Laat ik positief beginnen. In kranten en in vakbladen, in Nederland en in België zijn tientallen recensies  verschenen, zonder uitzondering vriendelijk, lovend of uitgesproken juichend. Ik heb een stroom van leuke lezersmailtjes ontvangen, tot uit Zuid-Afrika, Thailand en Nieuw-Zeeland aan toe, en nog veel meer mondelinge complimenten. Een flink aantal lezers koopt een extra exemplaar om weg te geven – één vriendenstel zelfs zeven, en een vertaalbureau wilde er 25. Eén lezeres was zo enthousiast dat ze het boek nu in het Frans aan het vertalen is. Coauteur Jenny Audring werkt aan een Duitse vertaling. De Engelse vertaling is bijna klaar, en één persoon-die-het-weten-kan heeft gezegd te verwachten dat het boek een Britse uitgever zal vinden.

Dat is allemaal niet gering, vind ik, en de schrijver in mij is dan ook spinnend tevreden. Minder opgetogen is de ondernemer in mij, die vindt dat de schrijver scherper op de centen moet letten. Want al is er in december een tweede druk verschenen, in geld uitgedrukt hou ik aan alle werk net één of twee maandinkomens over. Dat is misschien niet verrassend, maar wel teleurstellend, want het betekent dat ik alleen in mijn vrije tijd aan boeken als dit kan werken. (Tenzij de vertalingen meer opleveren. Daar reken ik maar liever niet al te vast op.) Vandaar: toch ook een mislukking.

Maar nee, per saldo vindt de schrijver dat de zakenman zijn mond moet houden. Taaltoerisme heeft nog veel meer opgeleverd. Ideeën voor volgende boeken, om te beginnen. Het eerste is er zelfs al: de digitale reisgids Language Lover’s Guide to Europe. Er is een oeuvretje aan het ontstaan, ik heb mijn toon gevonden, ik heb honderden in taal geïnteresseerde mensen leren kennen en mijn Engels is met sprongen vooruit gegaan. Kortom, als dit een mislukking is, wil ik wel vaker mislukken. En dat Taaltoerisme weinig bijdraagt aan mijn broodwinning, ach ja … Wie kan er nu van zijn boeken leven? Zelfs Harry Mulisch niet meer.

***

Ik schreef al eerder blogs over Taaltoerisme, toen nog in wording: hierhierhier en hier